STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RP
   
 
  Akcje oddawania krwi

 

Rada Klubu SHDK RP    ,,Górnik"przy 
          KWB ,,Adamów"SA

 


ZAPRASZAMY NA AKCJE ODDAWANIA KRWI ORGANIZOWANE PRZEZ  NASZ KLUB W ROKU 2018 
                 W  NASTĘPUJĄCYCH DNIACH:
 

19 STYCZEŃ    2018 r - klub
9 MARZEC       2018 r - akcja w  L O Turek wyłącznie dla uczniów szkoły
6 KWIETNIA    2018 r - klub
2 CZERWCA     2018 r dni Turku ambulans
7  WRZEŚNIA   2018 r - klub
9 LISTOPADA  2018 r - klub

                         Serdzecznie zapraszamy od godz: 8 do 11

       

             

 

***************************************************

  akcja oddawania kwi w dniu

AKCJA W OGÓLNIAKU
             LUTY 2015

  
Dzięki uprzejmości szkoły i Pani dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Turku Danuty
Szczepanik klub SHDKRP „Górnik” mógł zorganizować akcję oddawania krwi.
Przeprowadzona cztery dni wcześniej prelekcja pomogła przygotować młodzież do
podjęcia decyzji o pierwszym oddaniu krwi. Akcja spotkała się z dużym odzewem,
zarejestrowało się 90 osób, z czego krew oddało 70 uczniów. Podczas akcji
pozyskano 31,5 litra cennego leku, który uratuje niejedno ludzkie życie
.
Za ten piękny gest dziękujemy wszystkim biorącym udział w tej akcji, podziękowania
należą się również dyrekcji szkoły oraz nauczycielom. 

***************************************************

 

 

 

             KREW

            DAREM

              JEST

Dnia 24 października od godziny 8:00 prowadzona była kolejna
akcja poboru krwi, organizowana przez SHDK RP "G órnik"
Miejscem przeprwadzonej akcji tradycyjnie był Klub "BARBÓRKA" 
w Turku przy ul. Legionów Polskich
Tego dnia honorowi dawcy oddali ponad 30 litrów krwi
W akcji zadeklarowalo udział 79 osób, .
Członkowie klubu uczestniczący w akcji, w podziękowaniu
od klubu otrzymali prezent w postaci szynki konserwowej.***************************************************
                WAKACYJNE 
           ODDAWANIE 
                 KRWI

Jak co roku w okresie wakacyjnym w bankach krwi zapasy tego
bezcennego leku drastycznie spadają. W dniu 01-08-2014 w
Klubie Barbórka odbyłą sie wakacyjna akcja oddawania krwii.
Tego dnia honorowi dawcy oddali ponad 20 litrów krwi
W akcji udział wzięło około 50 osób.
Podziękowania dla wszystkich uczestników akcji od Zarządu Klubu.

Zapraszamy na kolejną akcję która odbędzie się 24 października.
 


***************************************************

      AKCJA MAJ 2014

Dnia 09-05-2014 odbyła się akcja oddawania krwi zorganizowana
przez SHDKRP Klub „Górnik” przy PAK KWB „Adamów”.
W akcji udział wzięło 58 osób z czego krew oddało 55osób.
W trakcie akcji pozyskano ponad 24 litry krwiPodziękowania za pomoc przy organizacji akcji dla Anny Mliczek,
Józefa Dziedzica oraz dla Marka Rogowskiego i Zbyszka Kluski

 Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników akcji od Zarządu Klubu.

Zapraszamy na kolejną akcję która odbędzie się 1 sierpnia.
 

***************************************************

ZIMOWA AKCJA ODDAWANIA KRWI

 

Dnia  7 lutego 2014r. w Klubie „Barbórka” przeprowadzona została akcja oddawania
krwi. Zgłosiły się 72 osoby z czego 68 oddało krew, w trakcie akcji zgromadzono
31720 ml krwi.


Krwiodawcy po oddani krwi mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego
przez klub. Każdy z członków stowarzyszenia  biorący udział w akcji otrzymał
także podarunek od Klubu w postaci kalendarza ściennego i 0,5 kg kawy.


Podczas akcji w szeregi stowarzyszenia przyjęto 3 osoby.


Zarząd serdecznie dziękuje wszystkim krwiodawcom , którzy tego dnia oddali krew.

 


     ******************************************************   W dniu 11 maja 2012r. w Zakładowym Klubie "Barbórka"
już od wczesnych godzin rannych odbyła się Akcja Poboru
Krwi zorganizowana przez Stowarzyszenie - Kopalniany
Klub Krwiodawców . 75 krwiodawców oddało prawie 34 litry
tego drogocennego leku. Jest to imponująca ilość oddanej
krwii dzięki im za to. Standardowo oddaje się 450 ml krwi
do 6 razy w roku w przypadku mężczyzn i do 4 razy u kobiet.
Procedura oddania krwi zaczyna się od szybkiego testu
który określa poziom hemoglobiny ,następnie odbywa się
konsultacja lekarska . Potem na specjalnym stanowisku
następuje jednorazowe oddanie krwi. Po oddaniu
jest jeszczeczas na kawę i ciastko którą serwują
członkowie Rady Klubu krwiodawców i drobny upominek.
     Krew nazywana jest darem życia , ponieważ może
uratować życie drugiego człowieka. Nie zdajemy sobie
sprawy ,że co parę minut ktoś potrzebuje transfuzji.
W praktyce jednorazowe oddanie krwimoże pomóc
nawet trzem osobom. A więc chwała tym co tę krewo
ddają bezinteresownie i bezimiennie nie żądając
nic w zamian. Wspierajmy takie akcje i propagujmy
je wśród naszych bliskich i ludzi młodych , bo nigdy
nie wiadomo komu i kiedy ta krew będzie potrzebna.GALERIA ZDJĘĆ:


                                        Zapraszamy
wszystkich krwiodawców jak i osoby, które chcą
wspomóc osobypotrzebujące tego cennego leku
do czynnego udziału w akcji.

Akcje odbędą się
w godz. od 8.00 do 11.00
w Klubie ,,Barbórka"
                                       


                                     
****


DAWCY Z POTRZEBY SERCA
 
        5 listopada 2010r. w Klubie „Barbórka” w Turku
odbyła się kolejna Akcja oddawania krwi
zorganizowana przez Kopalniane Stowarzyszenie
Honorowych Dawców Krwi RP Klub „Górnik”
przy udziale Centrum Krwiodawstwa w Kaliszu
i Turku . Wynik Akcji jest imponujący ,
uczestniczyło 104 krwiodawców, oddano
prawie 50 litrów tego cennego leku jakim jest krew.                                                                                                                                               

      Jest to Akcja  w której po raz pierwszy   
36 – osobowa grupa uczniów z wychowawcami
Zespołu Szkół  Technicznych w Turku oddała krew .
Ciepła miła atmosfera panująca na sali
wynagradzała dawcą niewielkie dolegliwości
po zabiegi ,jak lekkie zawroty głowy,
które i tak zdarzały się rzadko.
Przed pobraniem krwi ,dawca wypełnia
rzetelnie ankietę ,odpowiadając na zawarte
w niej pytania .Krew każdego dawcy jest badana ,
a oddający po raz pierwszy krew ,mają oznaczoną
grupę krwi. Wykonanepodstawowe badania
krwi pozwolą  sprawdzić młodzieży stan
swojego zdrowia , a w przyszłości podjąć
tak ważną decyzję , jak bycie dawcą krwi ,
a może i szpiku kostnego .Cieszy  niezmiernie,
fakt  że młodzież  wie jak ważna dla ludzkiego
życia jest krew.  Krew jest lekiem niezastąpionym.
Do tej pory nie udało się wyprodukować, produktu
zastępującego ten cenny dar życia. Ten życiodajny
płyn jest jedyną tkanką ,którą zdrowy człowiek
może przekazać bez szkody dla własnego organizmu 
       Kopalniany Klub Krwiodawców  nasz liczy
170  członków – krwiodawców oraz 20 zarejestrowanych
dawców szpiku kostnego ,którzy w każdej chwili mogą
poddać się zabiegowi . W czasie 49 – letniej
działalności honorowo oddano ponad 7 tyś litrów krwi ,
jesteśmy członkiem Federacji Pacjentów Polskich
w Warszawie ,bierzemy czynny udział w pracach
Komisji Zdrowia przy Sejmie.

       Klub nasz deklaruje  osobistą pomoc na rzecz
ratowania każdego życia ludzkiego. Niesiemy
ratunek oddając krew nieuleczalnie chorym na
białaczkę ,takie przedsięwzięcie odbyło się na
rzecz Agaty Mróz i wielu naszych pracowników
i członków ich rodzin, znajomych ,czy sąsiadów.
W przypadku kiedy nasz Bank krwi nie dysponuje
wystarczającą ilością krwi ,czy też potrzebną
w danej chwili grupą krwi , działamy bezzwłocznie
organizując tzw „Akcję na ratunek”       
       W imieniu organizatorów  Rady
Klubu SHDK RP „Górnik” przy KWB „Adamów” SA
składamy serdeczne podziękowanie dawcą za bezimienny
dar życia  oraz Zespołowi Szkół Technicznych w Turku
za propagowanie idei honorowego oddawania krwi.     

                  

             A K C J A - 29.01.2010r.

       W dniu 29 stycznia 2010 r. w Klubie "Barbórka"
odbyła się akcja poboru krwi  zorganizowana przez
nowo wybraną Radę Klubu SHDK RP "Górnik" w której 
uczestniczyły 73 osoby. Oddano prawie 34 lity tego 
drogocennego leku dla najbardziej potrzebujących z regionu
tureckiego.
 
       
Każdy oddający krew otrzymał upominek w postaci 7-czekolad
i napoju z Stacji Krwiolecznictwa z Kalisza ,natomiast dodatkowo  
z Klubu SHDKRP "Górnik" . Dano każdemu paczkę kawy Jacobs. 
Każdy krwiodawca ma:

 
- oznaczoną grupę krwi
  - oznaczony poziom hemoglobiny
  - wykonane badanie wirusologiczne
  - wykrywanie nosicieli wirusów zapalenia       
      wątroby B i C,wirusa HIV i kiły.

 Krwiodawca otrzymuje:

- na życzenie wyniki badań laboratoryjnych
- legitymację Honorowego Dawcy Krwi
- ustawowo dzień wolny od pracy
- słodki upominek w postaci 7-czekolad i napoju

     Rada Klubu SHDK RP "Górnik" składa wszystkim 
którzy wzięli udział w akcji serdeczne podziękowanie 
i wyrazy uznania za bez imienny dar życia.    " Człowiek jest wielki nie tym ,kim jest, 
        lecz tym, czym dzieli się z innymi"
                      ( Jan Paweł II ) 


             Akcja poboru krwi  w Zespole Szkół
Ogólnokształcących   19 lutego 2010r
zorganizowane przez Klub SHDK RP "Górnik" 

            
Opis akcji  na podstronie "Akcja
w Zespole Szkół Ogólnokształcących"
                                                              II

                                          AKCJA ODDAWANIA KRWI
                                     W DNIU 27 LUTEGO 2009 ROKU
                          ZORGANIZOWANA PRZEZ SHDK RP "GÓRNIK"
                                              W KLUBIE "BARBÓRKA'


       
W dniu 27 lutego Klub SHDK RP "Górnik"
zorganizował akcję oddawania krwi ,która odbyła się od
godziny 8 do godziny 11 w klubie "Barbórka" przy KWB
"Adamów" SA w Turku.
        W akcji uczestniczyły 82 osoby i oddano 36 litrów
krwi. Akcja poświęcona była dzieciom okręgu tureckiego. Była
to pierwsza akcja w tym roku. zaplanowano na rok 2009 cztery
akcje w klubie "Barbórka" oraz dwie akcje w szkołach średnich.
W akcje wzieł udział  wiele młodzieży oraz kobiet.Wiele osób
oddało krew poraz pierwszy. Klub pozyskał organizująć akcję
6 nowych członków.Akcję opsługiwało Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Kaliszu wraz z punktem Krwiodawstwa
w Turku
.

  

  Dalszy ciąg o akcji na podstronie "Akcja w Klubie 'Barbórka"


  
  
 


Zostań Honorowym Krwiodawcą
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Data powstania Klubu
 
21 kwiecień 1961 rok
Od 2004 roku w strukturach Stowarzyszenia
od roku 2008 Organizacja Pożytku Publicznego
KLub SHDK RP "Górnik"
posiada sztandar
ufundowany w roku 2005
przez prywatnego sponsora
Zdzisława Grebera
Adres kontaktowy
 
62-700 Turek
Oś. Wyzwolenia 6 klatka "K"
tel +48 665 003 328
klubshdkrpgornik@vp.pl
Kolejni Prezesi
 
Kazimierz Kawalec
Stanisław Kowalczyk
Stanisław Mliczek
Andrzej Apelt
Antoni Szałek
Anna Mliczek
Zbigniew Buda
Owczarek Bogdan
 
Ogółem - 122 członków
Kobiet - 23 członków
Przebadanych na szpik kostny
- 13 członków
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 7 odwiedzający (10 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free