STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RP
   
 
  Praca Rady Klubu
W dniu 11-04-2012 odyło się posiedzenie Rady Klubu na którym rozpatrzono rezygnacje z członka Rady Klubu kol Wietrzykowskiego Leszka . Rezygnacja została przyjęta.  Powołano nowego członka Rady Klubu kol Zbigniewa Budę, który uzyskała największą liczbę głosów w walnym zebraniu wyborczym

W dniu 13-01-2010 odbyło się posiedzenie Rady Klubu w związku z walnym zebranie sprawozdawczo wyborczym w dniun 22-01-2010 roku. 

- przygotowano materiały i sprawozdania za niniony rok i za minioną kadencję Radyna zebranie ogólne w dniu 22-01-2010roku. 
- podzielono zakres obowiązków  i przedyskutowano zakres czynności w związku z wieczorkiem tanecznym w dniu 23-01-2010
- omówiono akcję oddawania  krwi w dniu 29-01-2010 
- podjęto uchwałe o zakupie upominków na akcje.
- przyjęto rezygnacje członka Klubu
- omówiono bierzące sprawy Klubu
- przyjęto nastepny termin zebrania Rady Klubu 10-02-2010 r


Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze członków SHDK RP "Górnik" w dniu 22.01.2010r.

  
1. Wybrano nową Radę Klubu SHDK RP "Górnik" w nw. składzie:

- Anna Mliczek - Prezes
- Dariusz Jankowski - Vice Prezes
- Leszek Wietrzykowski -Vice Prezes
- Zbigniew Kluska - Skarbnik
- Anna Janiak Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

- Zenon Szymanowski - Przewodniczący
- Marek Rogowski - Członek
- Stanisław Mikosik - Członek

Delegaci na Zjazd:

- Hoffman Jacek
- Łajdecki Jerzy

- Sęk Sławomir

Na wniosek Prezesa Rady Klubu odznaczeni zosali nw krwiodawcy:

- Dariusz Jankowski - Zasłużony dla Zdrowia Narodu
- Chojnaci Piotr, Sęk Sławomir, Zenon Szymanowski - Zasłużony dla Powiatu
- Mateja Grzegorz, Anna Mliczek -Zasłużony dla Miasta
- Dariusz Jankowski,Rawiński Zbigniew, Leszek Wietrzykowski - Za Zasługi dla SHDK RP
- Czubak Tomasz, Matuszak Krzysztof ,Staszak Krystyna - Zasłużony Działacz SHDK RP
- Gadomski Jarosław, Jankowski Piotr, Jaros Anna ,Laskowski Sławomir, Misiek Przemysław - Zasłużony Dawca Krwi II stopnia
- Gadomski Jarosław, Maciaszczyk Andrzej, Rybikowski Grzegorz, Zdziaszek piotr  - Zasłużony Dawca Krwi III stopnia

   Wszystkim odznaczonym Rada Klubu "Górnik" składa serdeczne podziękowania za bez imienny dar życia w postaci oddanej krwi.


.


#############################################################
 


................................................................................................................

W dniu 26 września Klub SHDK RP "Górnik" przy KWB "Adamów" SA w Turku przekazał wózek inwalidzki o elektrycznym napędzie .

 Inicjatorem tak szlachetnego daru byli członkowie klubu małżeństwo Barbara i Wiesław Krauze. Wózek został przekazany 49 letniej Janinie Remont. Kobieta choruje na rozsiane stwardnienie . Choroba ta rozpoczęła się od roku 1987. Janina Remont jak i jej mąż obecnie są na rencie. Nie stać ich było na zakup wózka inwalidzkiego.

 Pomimo wielu starań o pomoc w Centrum Pomocy Rodzinie , pomocy tej nie udzielono , tłumacząc się brakiem środków

 Obecnie przekazany wózek pomoże Janinie Remont na poruszanie się bez pomocy innych , co ułatwi jej obecne życie w społeczeństwie.
....................................................................................
 Na posiuedzeniu Rady Klubu SHDK RP "Górnik" podjęto decyzję ,że w czasie wieczorku dla Krwiodawców w dniu 25 października odbędzie się licytacja . dochód z licytacji przekazany będzie dla niepełnosprawnej 19 letniej dziewczyny Nikoli Pakuły, córki emeryta z KWB "Adamów" Sa . Rzeczy na licytacje przekazane są  od sponsorów.
............................................................................
 
 

Zostań Honorowym Krwiodawcą
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Data powstania Klubu
 
21 kwiecień 1961 rok
Od 2004 roku w strukturach Stowarzyszenia
od roku 2008 Organizacja Pożytku Publicznego
KLub SHDK RP "Górnik"
posiada sztandar
ufundowany w roku 2005
przez prywatnego sponsora
Zdzisława Grebera
Adres kontaktowy
 
62-700 Turek
Oś. Wyzwolenia 6 klatka "K"
tel +48 665 003 328
klubshdkrpgornik@vp.pl
Kolejni Prezesi
 
Kazimierz Kawalec
Stanisław Kowalczyk
Stanisław Mliczek
Andrzej Apelt
Antoni Szałek
Anna Mliczek
Zbigniew Buda
Owczarek Bogdan
 
Ogółem - 122 członków
Kobiet - 23 członków
Przebadanych na szpik kostny
- 13 członków
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 8 odwiedzający (29 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free