STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RP
   
 
  O nas - kim jesteśmy ?
   

  Kim jesteśmy?

     Ogranizacja nasza została utworzona przez krwiodawców i dla krwiodawców. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub "Górnik" przy KWB "Adamów" SA w Turku zrzesza honorowych dawców krwi w celu utrzymania więzi koleżeńskich ,obrony interesów krwiodawców, udzielania pomocy koleżeńskiej ,reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych ,organizacji politycznych i społecznych oraz propagowania idei honorowego krwiodawstwa w celu pozyskania nowych krwiodawców i dawców szpiku kostnego.


O nas - Klubie Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej "Górnik" przy
KWB "Adamów" SA w Turku 
 
   "Człowiek jest wielki nie tym, kim jest,
     lecz tym ,czym dzieli się z innymi"
                           ( jan Pawł II )

  
Te słowa Jana Pawła II są mottem działania kopalnianego  Klubu krwiodawców. 
   Zrzeszamy w większości pracowników Kopalni, ale nie tylko, może do nas przyjść każdy ,któremu na sercu leży pomoc i  dobro drugiego człowieka.
   Klub SHDK RP "Górnik" przy KWB "Adamów" SA  liczy 168 krwiodawców, 119 - uczniów współpracujących z nami oraz 20 zarejestrowanych dawców szpiku kostnego, którzy w każdej chwili mogą poddać się zabiegowi oddania.
   W czsie 50- letniej działalności honorowo oddano ponad 7 tyś. litrów krwi. Ta imponująca ilość krwi to wynik wielu akcji organizowanych na terenie miasta Turku, akcji wyjazdowych i  akcji na wezwanie oraz wielu organizowanych szkoleń w tej dziedzinie.
   KLub jest członkiem Federacji Pacjentów Polskich w Warszwie i bierze czynny udział w pracach Komisji Zdrowia w Sejmie.
   Deklarujemy osobistą pomoc na rzecz ratowania każdego życia ludzkiego, bez względu na status społeczny, przynależność związkową czy inną, Niesiemy ratunek oddając krew i szpik kostny nieuleczalnie chorym na białaczkę. Takie przedsięwzięcie odbyło się na rzecz Agaty Mróz ,wielu pracowników Kopalni i ich rodzin oraz potrzebujących z Turku i całej Polski.
   Stowarzyszenie za swój cel działalności uznaje dobro społeczeństwa polskiego i człowieka poprzez honorowe krwiodawstwo ,rozwój idei krwiodawstwa , pozyskiwanie nowych dawców oraz pomoc materialną dla nieuleczalnie chorych.
   Ściśle współpracujemy z placówkami Służby Krwi ,organami administracji rządowej i samorządowej ,jesteśmy organizacją apolityczną.
   Stowarzyszenie kieruje się zasadami demokracji kolegialności i jawności oraz osobistej odpowiedzialności ,każdego członka za przestrzeganie zasad ideowych i programowych Statutu ,wykonanie podjętych zadań i poszanowania ludzkiej godności i tolerancji wobec drugiego człowieka .
   Pomagamy każdemu ,kto tej pomocy potrzebuje i o tę pomoc się do nas zwróci.

   Nam pomagają realizować cele:  Zarząd Kopalni "Adamów" SA , Związki Zawodowe szczególnie Związek Zawodowy Górników pod którego opieką jesteśmy   i bezimienni ludzie - serdecznie za tę pomoc dziękujemy.

   Zapraszamy na Akcje i do współpracy.

                   RADA KLUBU SHDK RP "GÓRNIK"

Zostań Honorowym Krwiodawcą
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Data powstania Klubu
 
21 kwiecień 1961 rok
Od 2004 roku w strukturach Stowarzyszenia
od roku 2008 Organizacja Pożytku Publicznego
KLub SHDK RP "Górnik"
posiada sztandar
ufundowany w roku 2005
przez prywatnego sponsora
Zdzisława Grebera
Adres kontaktowy
 
62-700 Turek
Oś. Wyzwolenia 6 klatka "K"
tel +48 665 003 328
klubshdkrpgornik@vp.pl
Kolejni Prezesi
 
Kazimierz Kawalec
Stanisław Kowalczyk
Stanisław Mliczek
Andrzej Apelt
Antoni Szałek
Anna Mliczek
Zbigniew Buda
Owczarek Bogdan
 
Ogółem - 122 członków
Kobiet - 23 członków
Przebadanych na szpik kostny
- 13 członków
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 7 odwiedzający (22 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free