STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RP
   
 
  Uroczystości organizowane przez klub

 

ZABAWA KARNAWAŁOWA
2014

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP„Górnik” Klub przy PAK-KWB „Adamów” S.A. w Turku dnia 22 lutego 2014r zorganizowało bal karnawałowy dla swoich członków i osób zaprzyjaźnionych.

Zabawa na 212 osób odbyła się na Sali „Złotej” restauracji EDEN w Turku. 

Dla członków klubu Zarząd przygotował miłą niespodziankę w postaci 50% dofinansowania kosztów zabawy.

Zabawę do rana umilał  DJ Sławek


 

***************************************************


50 - L E C I E KLUBU KRWIODAWCÓW przy KWB "ADAMÓW" SA

 
                          SHDK RP Klub "Górnik"

uroczystości w Klubie "Barbórka" w dniu 28.05.2011r.Dzisiejsze spotkanie jest bardzo ważne dla  naszego Klubu – Klubu SHDK RP „Górnik” przy KWB „Adamów” SA . Istniejemy i działamy  już  50 lat , a dokładnie od 21 kwietnia 1961r. -to tylko dwa lata  mniej od daty powstania Kopalni „Adamów” .Klub krwiodawców  jest organizacją  posiadająca najdłuższe tradycje w Kopalni „Adamów”.  Inicjatorem i   założycielem pierwszego Klubu HDK PCK był lekarz Ryszard Wiśniewski i Alojzy Łojewski, przed którymi dziś chylimy czoła w wyrazach wdzięczności. Pierwszym Prezesem , a były to lata 1967 – 1969  był  obecny tu dziś z nami  inż. Stanisław Kowalczyk . Początki jak zwykle bywają trudne,  ale nie u nas  górników z Adamowa.  Na pierwszą akcję oddawania krwi zgłosiło się 50 osób, oddano 21 litrów krwi . Z rozrzewnieniem wspominamy stosowane wtedy przez doktora Wiśniewskiego zachęty do oddawania krwi ,a był to balon pysznego czerwonego wina ,którego lampkę  po oddaniu krwi serwował sam ofiarodawca ,jest dziś co wspominać – dzięki za to Panie Doktorze.  Od tej chwili akcje oddawania krwi odbywały się cyklicznie cztery razy w roku.

      W 1966r. przy współudziale Stacji Krwiodawstwa w Kaliszu,utworzony został Bank Krwi Kopalni „Adamów” . Klub posiadał i posiada do dziś samodzielność w decydowaniu o jego wykorzystaniu. W uznaniu zasług na tym polu , w 1970 roku  sztandar Klubu krwiodawców  udekorowany został złotą Zbiorową Odznaką Honorowego Dawcy Krwi. Kolejnym II Prezesem był Kazimierz Kawalec.

Lata  1976- 1988r  to okres kiedy  Prezesem kopalnianego Klubu został Stanisław Mliczek ,wiceprezesem – Andrzej Kwapisiewicz, członkowie :Andrzej Górski  ,Andrzej Apelt . Były to lata najbardziej korzystne dla kopalnianego krwiodawstwa -pozostaną one w naszej pamięci. Największa liczba krwiodawców,bo aż 543 osoby  przypada na ten właśnie  okres. W każdej akcji krew oddawało ponad  200 osób oddając  jednorazowo ponad 80 litrów. W tym też czasie województwo konińskie zajmowało  I miejsce w  Polsce w rankingu krwiodawstwa, a kopalniany Klub HDK należał do najaktywniejszych w województwie.

Do wyróżniających się honorowych krwiodawców należeli: Edward Andrzejak, Andrzej Górski, Andrzej Apelt , Antoni Karbowy, Józef Mielczarek, Andrzej Mielcarski, Jerzy Kowalewski, Paweł Kręża, Henryk Skała, Krystyna Staszak, Stanisław Nowak.  Krew oddawano  w ambulatorium na Kopalni ,ale nie tylko. Zaczęto  organizować grupowe  wyjazdy do stacji krwiodawstwa w Kaliszu , do Centrum Zdrowia Dziecka w Miedzylesiu, do ośrodków leczniczych w Mielnicy , Morzysławiu, Poznaniu i Katowic . Krwiodawcy  nasi uczestniczyli w akcjach PCK w Turku.   W  1988r. prezesem zostaje Andrzej Apelt,  wiceprezesem Kazimierz Grzebielucha, sekretarzem Józef Dziedzic.   Reforma krwiodawstwa polegająca na ograniczeniu bezpłatnych leków i zabranie 1-dnia wolnego spowodowała,że pod koniec  1999r. do Klubu Krwiodawców należało  już tylko niecałe 80 osób .

Od roku  2001 –do 1 lipca 2009r.  prezesem kopalnianego Klubu krwiodawców zostaje  Antoni Szałek

 2005 rok Zarząd Klubu to: Prezes Antoni Szałek ,wiceprezes Michał Łożyński, skarbnik Leszek Wietrzykowski, sekretarz Janusz Walczak ,członkowie: Dariusz Jankowski, Anna Janiak , Anna Mliczek , Bronisław Sadyś. W tym czasie zmieniali się członkowie Rady ,doszli Buda Zbigniew ,Zbyszek Kluska i kolejno , Marczyński Waldemar .

 Po latach stagnacji Klub zaczyna znów zwiększać ilość krwiodawców , nawiązana zostaje współpraca z uczniami z turkowskiego  Liceum Ogólnokształcącego , zmienia się też struktura organizacyjna Klubu. W 2004 roku Klub przestaje być Klubem PCK -  zostaje Klubem Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej przy KWB „Adamów” SA.  W maju 2005r. Klub otrzymuje nowy sztandar ufundowany  przez ówczesnego Dyrektora ds. Pracowniczych Zdzisława Grebera.  Akcje oddawania krwi organizowane  były nadal 4 razy w roku w Klubie „Barbórka”, na które zgłaszało się  50 – 80  osób , oddając jednorazowo przeszło 30 litrów tego drogocennego leku. Organizowano też tzw. akcje wyjazdowe na ratunek między  innymi dla Agaty Mróz.

1 lipca 2009r. zmienia się skład Rady Klubu .Obecnie Rada pracuje w 5–osobowym składzie .Prezesem Klubu zostaje Anna Mliczek, Wiceprezesi to : Dariusz Jankowski i Leszek Wietrzykowski, Skarbnik Zbigniew Kluska ,Sekretarz Anna Janiak. Są to ludzie całkowicie oddani sprawie. Każdy z nich ma wyznaczoną rolę ,z której wywiązuje się bardzo dobrze .

Od 30 marca 2009 r. Stowarzyszenie uzyskuje status Organizacji Pożytku Publicznego. Akcje oddawania krwi dzięki przychylności Zarządu Kopalni organizowane są nadal 4 razy w roku w Klubie „Barbórka”. Jednorazowo krew oddaje 60 – 80 osób w ilości ponad 30 litrów  i liczba ta stale wzrasta.Oprócz tego nasi krwiodawcy oddają indywidualnie  krew w stacji Krwiodawstwa w Szpitalu w Turku oraz na akcjach organizowanych w Galewie na odpuście ,czy też przy INTERMARCHE .Na każdej akcji oddający krew dostają skromny upominek ufundowany ze środków naszego Klub , a są to parasolki , kawa itp.

Utrzymana została współpraca z Liceum Ogólnokształcącym . W ubiegłym  roku krew oddało tam ponad  120 uczniów.W ten sposób zebraliśmy ponad 55 litrów krwi.  W roku ubiegłym nawiązana została też  współpraca z Zespołem Szkół Technicznych w Turku .Dzięki prowadzonej akcji agitacyjnej powstało tam Koło krwiodawców , na akcje do klubu Barbórka przychodzą uczniowie i nauczyciele tej szkoły.

Najwięcej  krwi oddali: Grzegorz Bukowiecki ,Chojenkowski Stanisław, Rawiński Zbigniew Chojnacki Piotr, Ćwiek Zbigniew, Dębowski Henryk, Fabiański Adam, Górecki Ryszard, Holly Jan ,Jankowski Dariusz , Kamiński Lech ,Kluska Zbigniew, Łajdecki Jerzy , Mateja Grzegorz, Matuszak Krzysztof, Mikosik Stanisław, Modrzejewski Stanisław, Parada Jerzy , Sęk Sławomir, Sroczkowski Stanisław, Studniarek Zbigniew, Suchocki Jerzy , Walczak Janusz ,Wietrzykowski Leszek i wielu innych ,których nie sposób wymienić.

    -tradycją  jest też od lat organizowanie  przez nasze Stowarzyszenie  Szkolenia Udzielania Pierwszej Pomocy w Ośrodku Wypoczynkowym Kopalni w Ślesinie w ramach corocznego 4 -dniowego spotkania integracyjnego członków naszego Klubu .

-  krwiodawcy nasi co roku biorą udział w spartakiadzie sportów obronnych i tenisa stołowego w Kawnicach , gdzie zajmują  wysokie miejsca

  - co roku organizujemy też zabawę karnawałową dla krwiodawców ,     

We  wrześniu ubiegłego roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy dla członków naszego Klubu i ich rodzin  wycieczkę  Kórnik – Rogalin – Puszczykowo ,była bardzo udana i już na stałe wpisała  się w naszą działalność.                                                                                                                    - prowadzimy rozmowy z Władzami miasta i powiatu ,z Zarządem Kopalni , oraz Związkami Zawodowymi ,na których przedstawiamy  problemy związane z Krwiodawstwem.   

 - Klub nasz uczestniczy ze sztandarem  we wszystkich uroczystościach państwowych i kościelnych na terenie miasta i powiatu oraz naszych świętach i uroczystościach kopalnianych.

   Deklarujemy osobistą pomoc na rzecz ratowania życia ludzkiego bez względu na status społeczny i przynależność. Niesiemy ratunek oddając krew i szpik kostny nieuleczalnie chorym na białaczkę.  Z naszej pomocy korzystają  pracownicy kopalni i ich rodziny oraz wiele osób z Turku i całej Polski.

Stowarzyszenie kieruje się zasadami demokracji, kolegialności i jawności oraz osobistej odpowiedzialności każdego członka za przestrzeganie zasad ideowych i programowych Statutu ,  poszanowanie ludzkiej godności i tolerancji wobec drugiego człowieka .

Pomagamy każdemu , kto tej pomocy potrzebuje i o tę pomoc się do nas zwróci.

Ściśle współpracujemy z Placówkami Służby Krwi ,organami administracji rządowej i samorządowej .Jesteśmy organizacją apolityczną.

Klub jest członkiem Federacji Pacjentów Polskich w Warszawie i bierze  udział w opiniowaniu projektów ustaw zdrowotnych.

Proszę Państwa, zrzeszamy w większości pracowników Kopalni, ale nie tylko - ,, może przyjść do nas każdy , któremu leży na sercu pomoc i dobro drugiego człowieka . Klub nasz liczy 168 krwiodawców i 119 uczniów współpracujących z nami . Oprócz dawców krwi Klub posiada 19 – osób zarejestrowanych  dawców szpiku kostnego, które są już po przeprowadzonych badaniach , w każdej chwili mogą poddać się zabiegowi oddania , czekają tylko na hasło , że są potrzebni . Jest to dzieło naszego wiceprezesa Leszka Wietrzykowskiego.

Proszę Państwa, istniejemy  50 – lat. Były lata tłuste i chude , wszystkie Zarządy  Klubu przez te lata starały się zrobić jak najwięcej  dla krwiodawstwa i ratowania życia ludzkiego .  Przez te lata oddaliśmy ponad 8 tyś litrów tego drogocennego leku. Ta imponująca ilość krwi to wynik wielu akcji organizowanych na terenie miasta ,akcji wyjazdowych i akcji na wezwanie  oraz wielu organizowanych w tej dziedzinie szkoleń.

         Uroczystość dzisiejsza   poświęcona jest  przede wszystkim podziękowaniom  dla krwiodawców  i ludzi życzliwych  wspomagających  nasze działania i działania  na rzecz ratowania życia ludzkiego ,które, jak wiemy, jest najwyższą wartością – wartością nadrzędną.  Dołożyliśmy wszelkich starań ,aby skupić w naszych szeregach ludzi dobrej woli o dobrym sercu. Zacytuję tu naszego kolegę ,Darka Olejnika, Prezesa krwiodawców z Kopalni Bełchatów  „ krwiodawcą nie zostaje się z przypadku, ale z potrzeby serca”

      Składam  w imieniu własnym i członków Rady Klubu SHDK RP „Górnik” serdeczne podziękowanie i wyrazy wdzięczności wszystkim oddającym krew i tym, którzy już krwi nie mogą oddawać ,a są z nami . Drodzy Państwo ,żeby nie wasza ofiarność i pomoc nie byłoby Klubu HDK w Kopalni „Adamów”      

       Nie byłoby nas też ,  lub bylibyśmy rozproszeni po innych Klubach nie mając swojej tożsamości i sztandaru, gdyby nie wsparcie , nie tylko finansowe , wszystkich Zarządów  Kopalni  „Adamów” ,dobra współpraca i pomoc w każdej sprawie, o którą się  zwrócimy ,nagrody pieniężne dla naszych najbardziej wyróżniających się krwiodawców , wynajem sali na akcje i spotkania ,darmowy Ślesin na szkolenie -nie sposób wymienić wszystkich form  pomocy . Tu chciałabym w imieniu Rady Klubu i nas wszystkich krwiodawców  jeszcze raz podziękować  Zarządowi Kopalni , a szczególnie   Prezesowi Panu Dariuszowi Orlikowskiemu  i dyr. Ds. pracowniczych Andrzejowi Kaczmarkowi za szczególne wsparcie i pomoc w trudnych dla nas chwilach ,które mamy już za sobą .

Ciepłe słowa podziękowania kieruję do byłego Dyrektora Kopalni , a obecnie Burmistrza miasta Turku Pana Zdzisława Czapli , który wspierał krwiodawców jako Dyrektor Kopalni i obecnie pomaga nam jako Burmistrz Miasta Turku –nigdy nie spotkaliśmy się z jakąkolwiek odmową - dziękujemy bardzo .

Podziękowania kieruję też na ręce Dyrektora Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kalisza Pana Krzysztofa Korzeniowskiego – który jest na nasze wezwanie i tak dostosowuje terminy akcji jak sobie życzymy – pracownicy Stacji są niezawodni.

Szczególnie gorące podziękowania kieruję w imieniu nas wszystkich krwiodawców  na ręce doktora Kazimiera Rybickiego ,który od lat sprawuje nad nami pieczę pod względem zdrowotnym ,jest na każdej akcji, dba o naszą kondycję  i nasze zdrowie w czasie akcji i poza nimi,  służy nam radą i pomocą. Proszę też Panie Doktorze przekazać serdeczne podziękowania  Paniom ze Stacji Krwiodawstwa w Turku

          Dziękujemy też Związkowi  Zawodowemu „Górników pod którego honorowym patronatem działamy i jesteśmy częstymi gośćmi . Dziękujemy także NSZZ „Solidarność” i Związkowi Zawodowemu  Dozoru za wsparcie finansowe którego nam udzielają .

Dziękujemy wszystkim tym którzy wsparli nas odpisem 1% procenta – jest to bardzo ważna i potrzebna w naszej działalności forma pomocy.

Bardzo dziękuję członkom Rady Klubu „Górnik”  wiceprezesowi Darkowi Jankowskiemu ,który zajmuje się prowadzeniem kartotek i litraży oddanej krwi ,Leszkowi Wietrzykowskiemu ,który jest wiceprezesem i zajmuje się między innymi szpikiem , Ani Janiak – sekretarzowi i bezgranicznie oddanemu sprawie, Skarbnikowi Zbyszkowi Klusce.
Z okazji tak doniosłego jubileuszu Burmistrz Miasta Turku przyznał dla najbardziej zasłużonych działaczy 2 – odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Turku” , natomiast  Zarząd Kopalni  przyznał wyróżniającym się krwiodawcom nagrody pieniężne i 2 odznaczenia  „Zasłużony Pracownik KWB „Adamów” SA”

Anna Mliczek

        

„ Człowiek jest wielki nie tym, kim jest

lecz tym , czym dzieli się z innymi”                  /Jan Paweł II/


    

Po akademii odbyła się wspólna zabawa krwiodawców i zaproszonych gości.  ********************************************************

DZIEŃ KOBIET


 Kobiety (Członkowie klubu) , które brały udział w spotkaniu
z okazji DNIA KOBIET Kobiety wraz z Radą Klubu SHDK RP "Górnik".oraz z gośćmi
zaproszonymi Członkiem Zarządu KWB "Adamów" SA
Andrzejem Kaczmarkiem i Wice Przewodnicącym Związku
Zawodowego Górników Markiem Rogowskim

 

   

Zostań Honorowym Krwiodawcą
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Data powstania Klubu
 
21 kwiecień 1961 rok
Od 2004 roku w strukturach Stowarzyszenia
od roku 2008 Organizacja Pożytku Publicznego
KLub SHDK RP "Górnik"
posiada sztandar
ufundowany w roku 2005
przez prywatnego sponsora
Zdzisława Grebera
Adres kontaktowy
 
62-700 Turek
Oś. Wyzwolenia 6 klatka "K"
tel +48 665 003 328
klubshdkrpgornik@vp.pl
Kolejni Prezesi
 
Kazimierz Kawalec
Stanisław Kowalczyk
Stanisław Mliczek
Andrzej Apelt
Antoni Szałek
Anna Mliczek
Zbigniew Buda
Owczarek Bogdan
 
Ogółem - 122 członków
Kobiet - 23 członków
Przebadanych na szpik kostny
- 13 członków
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 7 odwiedzający (20 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free