STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RP
   
 
  Uroczystości i Spotkania KLubu SHDK RP "Górnik"
WALNE SPOTKANIE CZŁONKÓW KLUBU


W dniu 21 02 2014 odbyło się walne zebranie członków Klubu.
Podczas spotkania przyjęto następujące uchwały:
1. Przyjęcia sprawozdania Rady Klubu za minioną kadencję .
Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie
2. Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za minioną kadencję.
Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.
3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebranie ogólne udzieliło absolutorium ustępującym członkom Rady Klubu za minioną kadencję.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
4. Przyjęcia składu ilościowego Rady Klubu, oraz Komisji Rewizyjnej.
Skład Rady Klubu ustalono 5 osób,
Komisja Rewizyjna 3 osobowa.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
5. Wyboru na Prezesa Rady Klubu na kadencję 2014-2018 wybrano kolegę Zbigniewa Budę.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
6. Zatwierdzenia wyboru na członków Rady Klubu na kadencję 2014-2018.
W związku z przeprowadzonymi wyborami na członków Rady Kluby wybrano:
Anna Janiak
Dariusza Jankowskiego
Zbigniewa Kluskę
Anna Mliczek
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
7. Zatwierdzenia wyboru Komisji Rewizyjnej na kadencję 2014-2018.
W związku z przeprowadzonymi wyborami do Komisji Rewizyjnej wybrano:
Mikosik Stanisław
Rogowski Marek
Szymanowski Zenon
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Omówiono bieżące sprawy związane z klubem. .
Spotkanie to zaszczycili  zaproszeni goście.


Burmistrz Miasta Turku – Zdzisław Czapla

Przewodniczący Rady Miasta – Marek Pańczyk
Przedstawiciel Związku Zawodowego Kadra – Janecka Alina
Przedstawiciel Związku Zawodowego Solidarność – Filipiak Andrzej
Zebranie zakończono wspólnym posiłkiem 

Na spotkaniu tym zasłużeni krwiodawcy otrzymali odznaczenia i wyróżnienia.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi


Kowalczyk Tomasz - II
Sobczak Krzysztof – III
Szymanowski Zenon – II
Łuczkowski Marian – I
Grabski Waldemar – III
Siwiński Bartłomiej – III
Mendelak Andrzej – III
Wdowiak Marek – III
Sobczak Joanna – III
Grzelczak Ilona – III
Kąciak Rafał – I, II III
Banasiak Marcin – II
Leszczyński Mariusz – III
Hofman Jacek --III
Jaskiewicz Adrian –III
Lodzinski Włodzimierz—II.III

Zasłużony Działacz SHDK RP


Mateja Grzegorz
Górecki Janusz
Chojnacki Piotr
Wieczorek Lech 

Za Zasługi Dla SHDK RP


Mliczek Anna
Matuszak Krzysztof

Zasłużony Dla miasta Turku


Łuczkowski Marian
Jankowski Piotr
Stolarek Robert


Odznaczeni Medalem Honorowym 50 lecia Klubu Górnik w Turku.


Rogowski Marek
Bojnowski Zbigniew
Wyrębski Mariusz
Ciszewski Ryszard
Ścibior Wiesław
Fret Andrzej

 

  WALNE SPOTKANIE CZŁONKÓW KLUBU

W dniu 21 01 2011 odbyło się walne zebranie członków Klubu. Podjeto uchwały o ztwierdzeniu sprawozdań finansowych Klubu. Zatwierdzono  uchwałę o zmianie składki członkowskiej. Omówiono bieżące sprawy zwiazane z klubem. Zebranie zakończono wspólnym posiłkiem.W dniu 13 marca odbyło się walne spotkanie członków klubu SHDK RP "Górnik" , na któreym omowiano najważniejsze sprawy związane z klubem.
 Na spotkaniu tym zasłużeni krwiodawcy otrzymali odznaczenia i wyróżnienia.
 Spotkanie to zaszczycili nastepujący  zaproszeni goście.
 Starosta powiatu Tureckiego                            - Krzysztof Kolenda
 Burmistrz miasta Turek                                      - Zdzisław Czapla
 Kierownik punktu krwiodawstwa w Turku       - Kazimierz Rybicki 
 Prezs Zarządu KWB "Adamów" SA                   - Dariusz Orlikowski
 Członek Zarządu KWB "Adamów" SA               - Andrzej Kaczmarek
 Przewodniczący NSZZ Górników                       - Marek Rogowski

 Prezse Zarządu KWB "AdAmów" SA Dariusz Orlikowski i Członek Zarządu KWB "Adamów" SA Andrzej Kaczmarek zostali odznaczeni najwyższym odznaczeniem Stowarzyszenia  "Za Zasługi Dla Stowarzuyszenia " .Odznakę wręczył Prezs Rady Głownej SHDK RP Antoni Szałek.


 Krwiodawcy otrzymują odznaczenia " Za Zasługi Dla Powiatu" 
 Wręcz Starosta Krzysztof Kolęda Krwiodawcy Otrzymują odznaczenie " Za Zasługi dla Masta".  Wręcza burmistrz Miasta Turek Zdzisław Czapla.  Rada Klubu SHDK RP "Górnik' Wraz z Zaproszynymi gośćmi 2009r.
Zostań Honorowym Krwiodawcą
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Data powstania Klubu
 
21 kwiecień 1961 rok
Od 2004 roku w strukturach Stowarzyszenia
od roku 2008 Organizacja Pożytku Publicznego
KLub SHDK RP "Górnik"
posiada sztandar
ufundowany w roku 2005
przez prywatnego sponsora
Zdzisława Grebera
Adres kontaktowy
 
62-700 Turek
Oś. Wyzwolenia 6 klatka "K"
tel +48 665 003 328
klubshdkrpgornik@vp.pl
Kolejni Prezesi
 
Kazimierz Kawalec
Stanisław Kowalczyk
Stanisław Mliczek
Andrzej Apelt
Antoni Szałek
Anna Mliczek
Zbigniew Buda
Owczarek Bogdan
 
Ogółem - 122 członków
Kobiet - 23 członków
Przebadanych na szpik kostny
- 13 członków
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 7 odwiedzający (15 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free