STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RP
   
 
  Informacje o imprezach Stowarzyszenia

 
Klub SHDK RP ,,Górnik" zaprasza wszyskich krwiodawców i członków ich rodzin do wzięcia udziału w szkoleniu w ośrodku wypoczynkowym w Ślesinie od dnia 20 do 23 maj. Odpłatnośc 20 złoty od osoby na obiad wspólny. Dojazd we własnym zakresie.
Program pobytu:
20-04-2010 przyjazd i zakwaterowanie
21-04-2010 szkolenie udzielania pierwszej pomocy
22-04-2010 zajęcia własne, wieczorem wspólne ogniski
22-04-2010  zajęcia własne, godz 16 wykwaterowanie
Wyżywienie we własnym zakresie
Zapisy do dnia 13 maja 2010 w Klubie lub Anna Janiak
Ilośc miejcs ograniczona. Zapraszamy


Informacja o spotkaniach z udziałem klubów Stowarzyszenia HDK RP

I

 

 

 W dniach od 28 do 31 maja Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej „Górnik” przy KWB „Adamów S.A. organizowało szkolenie dla krwiodawców „Udzielanie Pierwszej Pomocy” na Ośrodku Wczasowym w Ślesinie . W ramach tego szkolenia zorganizowano loterię , a uzyskany dochód SHDK RP przekazało Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Za uzyskane pieniądze zakupiono kuchnie mikrofalową, aparat do mierzenia ciśnienia, noże, sitko. Zorganizowano także zawody wędkarski, w której udział wzięły kluby z całej polski. Zwyciężyła drużyna SHDK RP „Górnik” przy KWB „Adamów” SA , drugie miejsce zdobyła drużyna SHDK RP ze Śremu , trzecie drużyna HDK przy KWB „Konin”, czwarte drużyna SHDK przy KWK „Pokój” z Rudy Śląskiej . Indywidualnie pierwsze miejsce zdobył Klimek z SHDK RP „Górnik”, drugie Menzfeld z SHDK RP ze Śremu

 Na zakończenie szkolenia zorganizowano spotkanie z władzami miasta , powiatu i KWB „Adamów S.A. W uroczystościach tych udział wzięli: Starosta Krzysztof Kolęda, Burmistrz Mękalski, Prezes KWB „Adamów” S.A. Krzysztof Sobczak, Członek Zarządu KWB „Adamów” S.A. Dariusz Orlikowski, członek zarządu KWB „Adamów” S.A. Grzegorz Bigaj, oraz przedstawiciele Związków Zawodowych Górników i Solidarności. Na uroczystości tej zostały wręczone odznaczenia dla naszych krwiodawców przyznane przez Starostwo Powiatu Tureckiego  oraz Burmistrza  miasta Turku

                                            II

 W dniu 13 czerwca Klub Shdk RP „Górnik” przy KWB „Adamów” SA zorganizował akcję oddawania krwi w ramach Światowego Dnia Krwiodawcy. W akcji wzięło udział 90 osób , w tym oddało krew 82 osoby. W tym dniu Klub SHDK RP „Górnik rozpoczął akcję „Wakacje 2008 rok” Krwiodawcy którzy oddadzą krew w tym okresie otrzymują kupony  , które będą losowana na zakończenie akcji w dniu 31 sierpnia w amfiteatrze w Koninie. Akcję tą promują Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, Telewizja Konin  i Turek, Radio Konin oraz prasa

W dniu 14 czerwca w ramach  "Światowego Dnia Krwiodawcy" zorganizowano Centralną Akademie Stowarzyszenia HDK RP, która odbyła się w Koninie. . W akademii tej udział wzięli Senatorowie i Posłowie Regionu Turecko- Konińskiego , Przedstawicieli Ministerstwa i Narodowego Centrum Krwi , Dyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Dyrektor Generalny Federacji Pacjentów Polski, Przedstawiciele Władz miasta i powiatu Konina i Turku., przedstawiciele zakładów pracy Konina i Turku.
   Na akademii  odznaczono zasłużonych krwiodawców odznaczeniami od Ministra Zdrowia , Miasta i Powiatu Tureckiego , oraz odznaczeniami Stowarzyszenia.
 Z klubu SHDK RP "Górnik" przy KWB "Adamów" SA w Turku odznaczeni zostali: Odznaczeniem  "ZA Zasługi Dla Zdrowia Narodu"  Anna Mliczek ,  "Za Zasługi Dla Powiatu" Zbigniew Buda , Za Zasługi Dla  Miasta Turek" Jerzy Kowalewski , Jerzy Suchodzki Najwyższe odznaczenia „Za Zasługi Dla Stowarzyszenia Zbigniew Kluska , Zdzisław Greber.

Przed akademią złożono kwiaty przy pomniku poświęconym krwiodawcom , oraz odbyła się msza święta .

                                       III

W dniu 21 czerwca klub SHDK RP „Górnik” wziął udział w Krajowej Spartakiadzie  Sportów Obronnych . W spartakiadzie udział wzięli Ścibior Wiesław, Zbigniew Buda, Zofia Buda. Mirosław Zięba oraz Antoni Szałek

 Drużyna zajęła  pierwsze miejsce w strzelaniu ( z kbks czwarte miejsce, pistoletu drugie miejsce, z wiatrówki pierwsze miejsce),  w rzutach lotką pierwsze miejsce. Słabiej wypadli w rzucie piłeczką lewą ręką oraz w ringo. W pynktacj ogólnej  zajęli czwarte  miejsce

                               
                                                 IV
 W dniu 30 lipca 2008 roku Klub SHDK RP "Górnik" przy KWB "Adamów"  przy współpracy Zarządu KWB "Adamów" SA i Związku Zawodowego Górników  zorganizował akcję na Ratunek . Krew ta była potrzebna pracownikowi KWB "Adamów" SA w Turku . W akcji udział wzięli Anna Janiak, Iwona Kacprzak, Krzysztof Cichomski , Bartosz Szałek, Mirosław Kaczorowski . Po akcji krwiodawcy otrzymali upominki refundowane przez Klub SHDK RP "Górnik", oraz posiłek refundowany przez Związek Zawodowy Górników przy KWB "Adamów" SA..  Krwiodawcy na akcję do Konina udali się samochodem udostępnionym przez Zarząd KWB "Adamów" SA
  Rada Klubu SHDK RP  "Górnik" w imieniu rodziny pracownika serdecznie dziękuje krwiodawcom ,którzy wzięli udział w akcji oddawania krwi "Na Ratunek" , oraz Zarządowi KWB "Adamów"  za udostępnienie samochodu.

                                                      V

 W deniu 29 sierpnia  2008 roku Klub SHDK RP "Górnik zorganizował akcję oddawania krwi w Klubie Barbórka
 Była to akcja kończąca akcję LATO 2008.
 W akcji tej udział wzieło 71 uczestników , krew oddało 68 krwiodawców to jest  30,6 litra krwi.
W całej akcji LATO 2008 zgromadzono 994 litry krwi
 Po zakończonej akcji Stoewarzyszenie zorganizowało losowanie nagród  dla uczestników całej Akcji LATO 2008 
Sponsorami nagród byli
 

1. Burmistrz miasta Turek Zdzisław Czapla

 2. Kopalnia Węgla Brunatnego  „Adamów” S.A. w Turku
3.Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

4.Związek Zawodowy Górników przy KWB „Adamów SA w Turku      
 5.   Gabro Iwona Grabowska w  Brzeźnie

 6.Sklep sportowy Beata Sochacka w Turku

  7. Rada Główna Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP

  8. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Górnik przy KWB     „Adamów „S.A. w Turku

 

.....................................................................................................
                                              VI
W dniu 24 października 2008 r Klub Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP "Górnik" przy KWB "Adamów" SA zorganizował akcję oddawania krwi. W akcji wzieło udział 80 krwiodawców. Następna akcja odbędzie się w dniu 5 grudnia w Zespole Szkól Ogólnokształcących, poświęcona górnikom.
W tym samym dniu odbyło się roczne spotkanie krwiodawców. Na tym spotkaniu Stanisław Sroczkowski otrzymał odznaczenie przyznane przez  Ministra Zdrowia "Za Zasłiugi DLa Ochrony Zdrowia" Wręczano także odznaczenia "Zasłużony Działacz SHDK RP" oraz Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I, II, III st za oddanie 6, 12,18 litrów Krwi. Na tym spotkaniu obecni byli przedstawiciele Związków Zawodowych oraz przyjaciele z innych klubów: Prezes SHDK RP "ZK Zdzieszowice" Zbigniew Nowak. Prezes SHDK RP z Tułowic Danuta Zając , Prezes SHDK RP przy KWK "Pokój " z Rudy Śląskiej Jan Bem.
W dniu następnym 25 października 2008 roku zorganizowano wieczorek taneczny dla krwiodawców. Na wieczorku tym można było wziąść udział w loteri fantowej oraz w licytacji. Zysk  z tego przeznoczony został dla chorej dziewczyny, córki emeryta z kopalni.Zebrano 1348 zł. Sumę tą przekazano w  Biurze Klubu dnia 4 listopada na ręcę ojca chorej dziewczyny. Przy wręczaniu była obecna prasa i telewizja lokalna , oraz przedstawiciele Związku Zawodowego Górników. Zdjęcia z akcji, zabawy i przekazania można zobaczyć w Galerii
.....................................................................................................

                                       VII
 W dniu 17 stycznia Klub SHDK RP "Górnik" przy KWB "Adamów" brał udział w halowym  turnieju piłki nożnej ,organizowaneym z okazji obchodów 50 lecia powstania Kopalni Węgla Brunatnego "Adamów" w Turku.
W turnieju wzieło udział siedem zespołow  .Drużyna  z Klubu SHDK RP "Górnik" zajeli drugie miejsce przegrywając w fina z drużyną z poznania 1:2.
Nalepszym zawodnikiem turnieju został Robert Rosiak z Klubu SHDK RP "Górnik"

       
 
 

 

Zostań Honorowym Krwiodawcą
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Data powstania Klubu
 
21 kwiecień 1961 rok
Od 2004 roku w strukturach Stowarzyszenia
od roku 2008 Organizacja Pożytku Publicznego
KLub SHDK RP "Górnik"
posiada sztandar
ufundowany w roku 2005
przez prywatnego sponsora
Zdzisława Grebera
Adres kontaktowy
 
62-700 Turek
Oś. Wyzwolenia 6 klatka "K"
tel +48 665 003 328
klubshdkrpgornik@vp.pl
Kolejni Prezesi
 
Kazimierz Kawalec
Stanisław Kowalczyk
Stanisław Mliczek
Andrzej Apelt
Antoni Szałek
Anna Mliczek
Zbigniew Buda
Owczarek Bogdan
 
Ogółem - 122 członków
Kobiet - 23 członków
Przebadanych na szpik kostny
- 13 członków
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 7 odwiedzający (19 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free