STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RP
   
 
  Informacje dla krwiodawców


Mobilny Punkt Krwiodawstwa w Turku
przy Kościele Świętej Barbary 2018r.

W 2018 ROKU
STYCZEN               LUTY              MARZEC             
03-01-2018          14-02-2018         14-03-2018          
17-01-2018          28-02-2018         28-03-2018          
31-01-2018

KWIECIEŃ           M AJ                   CZERWIEC
1-04-2018         09-05-2018            06-06-2018
25-04-2018         23-05-2018            20-06-2018

     LIPIEC             SIERPIEŃ         WRZESIEŃ                
  04-07-2018         01-08-2018          12-09-2018                                    
  18-07-2018         29-08-2018          26-09-2018                    
  
  GRUDZIEŃ     LISTOPAD    PAŹDZIERNIK
  05-12-2018      07-11-2018    10-10-2018 
   19-12-2018      21-11-2018   24-10-2018

Rok 2017

4 I 18  styczneń, 01 i 15  luty, 01, 15 i 29 marzec,  12 i 26 kwiecień, 17 i 31 maj,  14 i 28 czerwiec,  12 i 26 lipiec,09 i 23 sierpień

  06 i 20 wrzesień,04 i 18 październik, 08 i 22 listopad,  06 i 20 grudzień

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 od. godz . 8:00 – 11:00


INFORMACJA DLA KRWIODAWCÓW 

      
   Po informacji Rady Głównej oraz konsultacji w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu i zasięgnięciu opinii Narodowego Centrum Krwi w Warszawie informujemy że :
Krwiodawcy którzy osiągnęli ilość oddanej krwi  kobiety 5 litrów panowie 6 litrów i chcą  korzystać z darmowych leków, muszą się zgłosić z książeczką  oddawania krwi do punktu krwiodawstwa w swojej miejscowości ( lub najbliższym Punkcie krwiodawstwa) po zaświadczenie o ilości oddanej krwi. Po otrzymaniu zaświadczenia należy zgłosić się do Klubu w celu otrzymania legitymacji "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi". 

 Wysłane kartoteki do wszystkich krwiodawców, proszę sprawdzić swoje dane zawarte  w kartotece ewentualne braki lub dane niezgodne z aktualnymi proszę poprawić i dostarczyć do siedziby Klubu, lub wrzucić do skrzynki przy wejściu do Klubu


 
    Przypominamy wszystkim członkom Klubu o uregulowanie składek członkowskich za 2011 rok.. Składki jak inne informacje można wpłacać i uzyskać w sziedzibie Klubu pod stołówką Barbórka, w każdą środę miedzy godz, 15-16 tel 63 2787279. Zaświadczenia z oddania krwi można wrzucać do zielonej skrzynki która znajduje sie przy wejści do Klubu. Prosimy nabierząco aktualizować ilość oddanej krwi. W/w aktualizacja jest potrzebna do odznaczeń.

 W dniu 21 01 2011 zebranie ogólne członków klubu podjęto uchwałę o zmianie składki członkowskiej:
-osoba pracyjąca 6 zł miesięcznie
-emeryt i rencista  4 zł miesięcznie
-bezrobotni i uczniowie 1 zł miesięcznie
Zostań Honorowym Krwiodawcą
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Data powstania Klubu
 
21 kwiecień 1961 rok
Od 2004 roku w strukturach Stowarzyszenia
od roku 2008 Organizacja Pożytku Publicznego
KLub SHDK RP "Górnik"
posiada sztandar
ufundowany w roku 2005
przez prywatnego sponsora
Zdzisława Grebera
Adres kontaktowy
 
62-700 Turek
Oś. Wyzwolenia 6 klatka "K"
tel +48 665 003 328
klubshdkrpgornik@vp.pl
Kolejni Prezesi
 
Kazimierz Kawalec
Stanisław Kowalczyk
Stanisław Mliczek
Andrzej Apelt
Antoni Szałek
Anna Mliczek
Zbigniew Buda
Owczarek Bogdan
 
Ogółem - 122 członków
Kobiet - 23 członków
Przebadanych na szpik kostny
- 13 członków
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 7 odwiedzający (26 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free